COMMENT LES ÉLEVONS NOUS ?

Ons doel is te streven naar een zo laag mogelijke ecologische voetafdruk voor onze kwekerij.

QUELLE NOURRITURE ?

Little Food gebruikt bio-voer voor zijn krekels ! Bovendien voeren we ze enkel met reststromen van de voedsel industrie: de residu’s van biologische zonnebloem en lijnolie vormen het hoofdbestanddelen van ons voedsel. Niet enkel vermijden we zo het gebruik van soja (geteeld op voormalige regenwoudgronden) maar opwaarderen we ook “afvalstromen”. Door het gebruik van reststromen sluiten we de cirkel.

QUEL HABITAT ?

De krekel leeft in gaten en kieren We bootsen deze natuurlijke omgeving na door een holenstructuur te creëren met eierdozen.

QUELLES CONDITIONS DE VIE ?

Acheta domestica of de huiskrekel kweekt het beste bij tropische temperaturen. Daarom is het noodzakelijk om intelligent om te gaan met warmte. Little Food heeft zonnepanelen en een warmtewisselaar.

QUELLE "FIN DE VIE"?

We doden de krekels op volwassen leeftijd. Door hun kleine gestalte en de geringe diepte van hun centraal zenuwstelsel is de aanraking met kokend water onmiddellijk dodelijk en pijnloos. Deze methode garandeert het respect voor het dier. Bovendien zorgt de thermische shock voor een eerste sterilisatie.

BENEFICES ENVIRONNEMENTAUX

APPORTS NUTRITIONNELS