BENEFICES ENVIRONNEMENTAUX

Krekels zijn een ecologisch alternatief voor dierlijke eiwitten van traditioneel vlees.

Économie circulaire

Cradle to cradle houdt in dat restproducten van andere industrieën worden gebruikt als input voor een andere industrie, en er dus geen afval meer bestaat. Little Food ondersteunt dit principe en streeft ernaar om geen afvalstromen te hebben. We gebruiken enkel reststromen als voer voor onze krekels zoals de perskoek van biologische lijn en zonnebloemolie.

Bon ratio de conversion

De krekels zijn veel efficiënter dan traditioneel vee. Met 10 kg voer kan tot 8,5 kg krekels verkregen worden tegenover slechts 0,83 kg bij een koe. Daarenboven kunnen we de krekel volledig opeten en zijn er geen afvalstromen (beenderen, bloed, vel,…). Ook zitten er meer proteïnen in krekels dan in traditioneel vee (25% tegenover 19%). Alles te samen maakt dat voor dezelfde hoeveelheid protëinen een krekel 25 keer minder voedsel nodig heeft dan een koe.

Gaz à Effet de Serre

18% van de broeikasgassen komt van de veeteelt. Krekels kunnen ook hier een antwoord bieden. Voor dezelfde aantal proteïnen aan te maken dan een koe produceert de krekel 60 keer minder broeikasgassen.

Economie d’eau

70 % van het wereldwijde watergebruik wordt gebruikt in de landbouw. Voor dezelfde hoeveelheid proteïnen heeft een krekel 300 keer minder water nodig dan een koe.

APPORTS NUTRITIONNELS

COMMENT LES ÉLEVONS NOUS ?